Terms And Conditions


Welkom bij LazyModee.com

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van LazyModee.com, gevestigd op LazyModee.com.

Door toegang te krijgen tot deze LazyModee gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf LazyModee niet gebruiken als u niet akkoord gaat met het nemen van alle voorwaarden op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: ‘Klant’, ‘U’ en ‘Uw’ verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het bedrijf. ‘Het bedrijf’, ‘Onszelf’, ‘Wij’, ‘Ons’ en ‘Ons’ verwijst naar ons bedrijf. ‘Partij’, ‘Partijen’ of ‘Ons’ verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het verlenen van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, wordt als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies
We maken gebruik van cookies. Door LazyModee te openen, ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van de bedrijfsnaam.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het gemakkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie
Tenzij anders vermeld, bezitten de bedrijfsnaam en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op de websitenaam. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt hier toegang toe vanuit LazyModee voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderhevig aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

Publiceer materiaal van LazyModee opnieuw
Verkoop, verhuur of sub-licentie materiaal van LazyModee Name
Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van LazyModee
Verspreid inhoud van LazyModee
Deze overeenkomst begint op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde gebieden van de LazyModee filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Bedrijfsnaam, haar agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Bedrijfsnaam niet aansprakelijk voor de opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of verschijnen van de opmerkingen op deze website.

Bedrijfsnaam behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast, aanstootgevend of als schending van deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U heeft het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot copyright, octrooi of handelsmerk van een derde partij;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat inbreuk maakt op de privacy
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.
U verleent hierbij Bedrijfsnaam een ​​niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om al uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud
De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

Overheidsinstellingen;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, met uitzondering van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinstellingen die geen hyperlink naar onze website mogen maken.
Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:
algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven;
dot.com community-sites;
verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;
distributeurs van online-telefoonboeken;
internetportalen;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.
We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen lijken op onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert het ontbreken van de bedrijfsnaam; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) impliceert niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de koppelende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een koppeling naar onze website, moet u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar Bedrijfsnaam. Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL’s van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL’s op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinken naar onze website:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door gebruik te maken van de uniforme resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de koppelende partij.
Het gebruik van het logo van de bedrijfsnaam of andere illustraties is niet toegestaan ​​voor het koppelen zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames
Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken die op enige wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website opkomen. Er mogen geen link (en) op websites verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins schenden, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleiten.

Voorbehoud van rechten
We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze linkvoorwaarden te volgen.